1. Sanace - Ceny

Ceny jsou individuální a nacenění proběhne po prohlídce objektu. 

Ceny jsou závislé např. na síle trámů, tloušťce prken, jejich umístění, výšce a náročnosti přístupu, rozsahu infikace, náročnosti ošetření, přístupu k zásahu, apod. V případě chemické injektáže a ošetření i dle množství spotřebované chemické látky, v případě mikrovlnného vysušování zdiva nutno stanovit sílu zdiva, složení, a procenta vlhkosti. Orientační ceník Vám v případě zájmu rádi zašleme.


Ceny všech ostatních činností a služeb jsou individuální, závislé zejména na vizuální prohlídce, následném nacenění a dohodě se zákazníkem.

 

stáhnout leták