1. Lesnická činnost

Provádíme:

lesní a těžební činnost, kácení stromů, rizikové kácení, (ve spolupráci i rizikové kácení stromů horolezeckou technikou i z plošiny, frézování pařezů, štěpkování, apod.), výsek a výřez plevelných dřevin, výsadbu dřevin - zalesňování, palivo.

 

stáhnout leták