1. Vysušování zdiva mikrovlnou technologií

Provádíme také vysušování vlhkého zdiva a likvidaci škodících hub a plísní. Mikrovlnná technologie je (na rozdíl od jiných mnohonásobně časově náročnějších technik vysušování, které vysušují hlavně z povrchu) specifická v tom, že energie prostupuje celým zdivem do hloubky a vytlačuje vodu ve směru záření (část je odpařována) a po aplikaci je zdivo bez vlhkosti na povrchu i uvnitř. Tím je účinnost této technologie několikanásobně vyšší než u běžných konvenčních přístrojů.  

Tepelná energie se kumuluje uvnitř zdiva (dřeva) a postupně je uvolňována směrem k povrchu. Při vysušení zdiva mikrovlnou technologií dochází k likvidaci hub a plísní a odstraňují se podmínky pro jejích další růst.

Mikrovlnné vysušování zdiva je velmi vhodné při náhlých událostech, např. záplavy, povodně a havárie, kde je nutno situaci řešit co nejrychleji a s co nejmenšími zásahy do již obývaných objektů.

V případě potřeby poradíme i s řešením stavebně technologických změn, tedy s úpravami vedoucím k odstranění příčiny vzniku problému, aby se problémy v budoucnu neopakovaly. Možnost konzultace i s dalšími odborníky.

stáhnout leták